Colegiul National „Mihai Eminescu” este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ din Dobrogea, cu un prestigiu consolidat de-a lungul a peste opt decenii. Înfiinţat în anul 1919 ca Şcoală secundară de fete « Domniţa Ileana » a căpătat în scurt timp renumele unui aşezământ de mare valoare educaţională şi instructivă, concurent al Liceului de băieţi « Mircea cel Bătrân ».

În anul 1931, Şcoala secundară de fete « Domniţa Ileana » obţine din partea Ministerului Învăţământului un local propriu, cel actual, din strada Traian, nr. 19, construit între anii 1906 – 1908.

Pe parcursul celor 98 de ani de existenţă, profilul, numărul de clase şi durata studiilor au cunoscut prefaceri succesive. De la 138 de elevi înscrişi la cursul inferior de 4 ani în 1919, la numeroasele specializări pe care le oferă astăzi liceul celor aproximativ 1000 de tineri care studiază aici, drumul a fost lung şi a devenit istorie. La scrierea ei au participat generaţii de profesori care s-au afirmat, prin competenţa didactică, pregătirea ştiinţifică şi conduita profesională, pe plan naţional şi internaţional.

Dintre cele 93 de promoţii de elevi care au absolvit cursurile liceului s-au impus o serie de personalităţi de marcă ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice şi sportive ale ţării.

Clădirea în care funcţionează liceul poartă ea însăşi amprenta istoriei. Sub zidurile sale, ca şi în curtea interioară, au fost descoperite vestigiile uneia dintre cele 6 bazilici paleocreştine ale cetăţii Tomis. Din această construcţie ridicată în secolul IV  d.Chr. se păstrează cripta, împărţită în trei încăperi boltite şi având pereţii şi tavanele pictate policrom în frescă.

O dublă întemeiere spirituală înnobilează aşadar istoria locului.